WSTĘP
 
    Witam serdecznie na stronach Zakładu Biofizyki, IF, UMCS. Zakład nasz istnieje od 1995 roku i kontynuuje badania naukowe Zespołu Biofizyki, który działał w ramach Zakładu Fizyki Ogólnej od połowy lat sześćdziesiątych. Do 1975 roku Zespołem kierowała doc. dr hab. Jadwiga Skierczyńska a tematykę badawczą zespołu stanowiła elektrofizjologia komórek glonów Characeae. Od roku 1975 prowadzimy badania spektroskopowe barwników w roztworach i w błonach lipidowych. W ostatnich latach obiektem badań są kompleksy białkowo-barwnikowe. Stosujemy metody: spektroskopii absorpcyjnej, fluorescencji, rozpraszania ramanowskiego, elektrochromizmu, DSC, monowarstwy na powierzchni wody. Dwuosobowa grupa zajmuje się matematycznym modelowaniem kinetyki reakcji enzymatycznych. W Zakładzie pracuje trzech samodzielnych nauczycieli akademickich, wokół których skupia się grupa młodych pracowników naukowych. Od 1996 roku Zakład prowadzi specjalizację biofizyki dla studentów IV i V roku fizyki, która cieszy się dużą popularnością.

    Na stronie tej można znaleźć informacje o wynikach naszych prac, podstawowe informacje o przedmiocie naszych zainteresowań, kilka słów o naszych pracownikach i studentach, galerię zdjęć oraz połączenia z ciekawymi miejscami w internecie.

Zapraszam,

 

 Jan Sielewiesiuk