Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki, UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1

20-031 Lublin
Poland

tel. +(48 81) 537 61 62, fax +(48 81) 537 61 91

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION

 
 

Projekt i przygotowanie strony: Wojtek Grudzinski i Piotr Dubaniewicz